Search

English

اخلاق در روزنامه‌نگاری

در روزنامه نگاری ایرانی و فارسی زبان عدم وجود کد اخلاقی باعث شده است هر روزنامه نگاری آزادانه و بر مبنای وجدان و باور های خویش عمل کند. بررسی رسانه های فارسی زبان نشان می دهد که در موارد زیر رفتارها متفاوت هستند و در اکثر موارد اخلاق رعایت نمی شود:

تخریب شخصیتی در رسانه ها

عدم توازن در تحریر خبر و گزارش

نا مشخص بودن مرز بین نظرات سیاسی روزنامه نگار و بی طرفی او در تحریر خبر و گزارش

نا روشن بودن رابطه روزنامه نگار و یا رسانه با محافل سیاسی و اقتصادی

 
در روزنامه نگاری ایرانی و فارسی زبان عدم وجود کد اخلاقی باعث شده است هر روزنامه نگاری آزادانه و بر مبنای...
آزادی بیان نیز همچون هر آزادی دیگر بدون مرز نیست. برخی مرز ها چون حریم خصوصی فرد و شخصیت های عمومی و...
سانسور و خود سانسوری یکی دیگر از مشکلات رسانه های ایرانی و فارسی زبان است.  در این وبینار...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی