Search

English

جلسه ۶: پیمایش در فضای دیجیتال


به جلسه ششم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌

در این جلسه به این می‌پردازیم که به‌عنوان یک کنشگر، باید در مورد اینکه چگونه در این فضا حرکت کنیم، چگونه اطلاعات را در رسانه‌های اجتماعی و اخبار درک و تفسیر کنیم و چطور می‌توانیم از اینترنت برای انتشار اطلاعات خودمون برای پیشبرد اهداف جنبش استفاده کنیم، و مهم‌تر از همه اینکه چطور از اطلاعات حساس درباره خود و همکارانمان محافظت کنیم تا احتمال آزار و اذیت به خاطر فعالیت‌هایمون را کاهش دهیم. با ما همراه باشید!

در این دوره که با همکاری مرکز بین‌المللی مبارزه بدون خشونت (ICNC) برای شما عزیزان تدارک دیدیم، به بررسی...
به جلسه دوم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به چگونگی...
به جلسه سوم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به چگونگی...
به جلسه چهارم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه اما روی...
به جلسه پنجم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه، چگونگی...
به جلسه ششم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به این می‌پردازیم...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی