Search

English

جلسه ۲: دادرسی جرائم سیاسی در ایران

در جلسه اول به تعریف و چیستی «جرم سیاسی» پرداختیم و مثال‌هایی از انواع اتهام‌هایی را آوردیم که بر اساس آن جرم سیاسی ارتکاب می‌یابد. و در هم نهایت مسئولیت فردی شهروندان را در مواقع مواجهه با این اتهامات از سوی حکومت، شرح دادیم. اما در این جلسه نگاه دقیق‌تری داریم به روند دادرسی جرائم سیاسی در ایران و اینکه جامعه مدنی چگونه می‌تواند در این روند، به متهمان سیاسی کمک کند. به عبارت دیگر به بررسی نقاطی می‌پردازیم که در آن جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر می‌توانند بر روند دادرسی جرائم سیاسی در ایران تاثیر بگذارند.

در جلسه اول قبل از بررسی روند دادرسی جرائم سیاسی در ایران و بررسی نقاطی که جامعه مدنی می‌تواند بر چنین...
در جلسه اول به تعریف و چیستی «جرم سیاسی» پرداختیم و مثال‌هایی از انواع اتهام‌هایی را آوردیم که بر اساس...
 در این جلسه  به بررسی ۳ نکته مهم در مورد یک کمپین موفق می‌پردازیم. نکاتی که برای برنامه‌ریزی و اجرای...
در این جلسه با مفاهیم اصلی داستان‌گویی و ساختار آن آشنا خواهیم شد. همچنین، به بررسی اهمیت داستان‌گویی...
در این جلسه، به بررسی مفاهیمِ بسط و گسترش رویداد‌های داستان و پیش‌آگاهی و ایجاد فضای تعلیق خواهیم پرداخت....
در این جلسه به بررسی روش‌های داستان‌گویی و تکنیک‌های مورد استفاده در داستان‌نویسی خواهیم پرداخت. تکنیک‌هایی...
در این جلسه به بررسی روش‌های داستان‌گویی و تکنیک‌های مورد استفاده در داستان‌نویسی خواهیم پرداخت. تکنیک‌هایی...
در این جلسه – که جلسه پایانی دوره است – با چند کمپین موفق جهانی آشنا می‌شویم که برای تبلیغ...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...