Search

English

راهنمای مشارکت کودکان در اعتراضات، اثر حامد فرمند

حضور پررنگ، تاثیرگذار و پیش‌برنده کودکان در خیزش «زن، زندگی، آزادی» یکی از پردامنه‌ترین مباحث در مورد حقوق کودکان را پیش کشید و کارشناسان و فعالان مختلفی درباره آن اظهار نظر کردند: آیا لزومی به مشارکت کودکان در فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد؟ آیا مشارکت کودکان در چنین فعالیت‌هایی بدون پیش‌شرط و قیدی است؟ مسئولیت بزرگسالان در زمان مشارکت سیاسی/اجتماعی کودکان چیست؟ رابطه حق کودک بر مشارکت با سایر حقوق او، از جمله حق بر سلامتی و داشتن امنیت چیست؟ و در آخر این‌که آیا صرف حضور خیابانی و بیان نظرات و خواسته‌ها به اشکال مختلف، مشارکت کودکان را پایان داده و مسئولیت ما در برابر آن‌ها همان‌جا به پایان رسیده است؟

از یک طرف چنین بحث‌هایی در سطح عمومی و کارشناسی، برای جامعه ایران تازگی دارد و از طرف دیگر در جریان پوشش خبری و تحلیل خیزش «زن، زندگی، آزادی» اظهارنظرها درباره مشارکت کودکان در فعالیت‌های سیاسی عمیق و کاملا کارشناسی نبود. برخی متخصصان در اظهارنظرهای عمومی، کودکان را فاقد توانایی تصمیم‌گیری مستقل و آگاهانه قلمداد می‌کردند یا آثار منفی مشارکت را در عرصه‌ای که «بزرگسالانه» محسوب می‌شود، بیش‌تر از منافع احتمالی آن برمی‌شمردند.

این پرسش‌های کلیدی، همه و همه، مبنای شکل‌گیری کتابچه راهنمایی شد با عنوان: «راهنمای مشارکت کودکان در اعتراضات؛ حقوق، نیازها و آسیب‌پذیری».

کتاب «راهنمای مشارکت کودکان در اعتراضات؛ حقوق، نیازها و آسیب‌پذیری» به قلم حامد فرمند را به رایگان دانلود کنید و بخوانید.

انتشارات بیشتر ...