Search

English

لغت‌نامه کدخدا، ۴۷: برابری و برادری و براندازی و برچسب و بررس

برابری چه باشد؟ برخورد یکسان با همه مردم در همه امور اجتماعی. مساوات. داشتن حق برابر در مقابل قانون. شعاری که قبل از هر انقلابی همه میدهند و بعد از هر انقلابی غالبا فراموش می‌کنند. جمله قصار رویایی: همه با هم برابرند. جمله قصار واقعی: همه با هم برابرند، اما بعضی برابرترند (ر.ک: مزرعه حیوانات، جورج ارول). وقتی کسی با اصرار از برابری طرفداری میکند، یا خیلی احمق است یا خیلی حقه‌باز. و حال که دانستیم برابری چیست بدانیم برادری چیست.

برادری چه باشد؟ همه مردم با هم برادرند، حتی زن‌ها و شوهرها هم برادر و خواهرند. در بسیاری از نظامهای مردسالار، حتی زنان هم برادر مردان به شمار میآیند. در این وضعیت ازدواج بین برادر و خواهر یکی از مشکلات مهم اجتماعی محسوب میشود. برادری یکی از دستاوردهای اسلام برای بشریت بوده که باعث شده همه مسلمانها با هم برادر باشند و در نتیجه اگر همدیگر را از صبح تا شب هم بکشند، برادرکشی محسوب میشود و به کسی ربطی ندارد. در یک جامعه اسلامی همه زن‌ها خواهر شوهرشان محسوب می‌شوند. اصولا مسئله این است که چرا در کنار برابری باید برادری بیاید و نه خواهری؟ پس نتیجه می‌گیریم که سیب از خود درخت است. و حالا که بر و بر داریم بر را بررسی می‌کنیم بدانیم براندازی چیست و چه فرقی با وراندازی دارد؟

براندازی چه باشد؟ بسته به جامعه براندازی فرق می‌کند. در ایران نوشتن مقاله انتقادی که در روزنامه یا مجله چاپ شود یا در اینترنت منتشر شود. هر نوع فعالیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که توسط عوامل غیرخودی صورت بگیرد و نشان دهد که آن‌ها زندهاند یعنی براندازی. برانداختن هر چیزی. ازمیان‌بردن همان چیز. چیزی را که نمیخواهد اصلاح شود کاری ‌کردن تا بربیفتد. نابودکردن از طریق نشستن روی صندلی و تکان‌نخوردن. رسم و عادتی و رفتاری و حکومتی را تغییردادن. هر کاری کردن که او را خوش نیاید (اسرارنامه شیخ تنها، ص 345). قانون و مقرراتی را لغوکردن از طریق حرف‌زدن در مورد آن یا نوشتن در مورد آن یا فکرکردن در مورد آن. مدتی را در خانه تنهاماندن یا با کسی در خیابان راه‌رفتن به شکلی که به نظر مشکوک آید و شبهه براندازی شود. منقرض‌کردن یک سلسله پادشاهی که مدتی است تاریخ مصرفش تمام شده و مصرف آن غیربهداشتی است و باعث تلفات جانی و مالی میشود. برانداز یا ورانداز: کاری که قبل از براندازی کنند. براندازی‌کردن: دقت‌کردن. عملی یا فعلی یا فکری یا رفتاری یا کنشی یا واکنشی که حتما باید قبل از براندازی بکند. برانگیخته: حالتی که مردم به آن دچار شوند و بربیندازند. کاربرد در جمله: «کیهان نوشت: جنگ نرم همان براندازی است.» کاربرد در جمله به صورت مستتر: «ترور همان جنگ نرم است، بدون بزک.» انواع براندازی در حال حاضر: به خیابان رفتن؛ از خیابان به خانه آمدن و بر سر بام رفتن؛ بر سر بام رفتن و آنتن ماهواره نصب‌کردن؛ دیدن؛ دیدن ماهواره؛ دیدن برنامههای تلویزیون خودمان به صورت انتخاب‌شده؛ ندیدن صدا و سیما؛ دیدن صدا و سیمای میلی با صدای بسته؛ خواندن کتاب؛ تحصیل در رشتههای روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق سیاسی، تاریخ، علوم سیاسی، مردم‌شناسی تطبیقی و هر رشتهای غیر از دامداری (دامداری در مورد گوسفند و گاو و الاغ و بز بلامانع و اگر اسب باشد، با تعهد بدون اشکال است)؛ فرستادن یا گرفتن یا نوشتن یا خواندن ای‌میل در مورد هر چیزی که نوشته شده باشد یا قابل دیدن باشد؛ سیفون‌کشیدن بعد از توالت برای مخالفت با دولت؛ خاموش‌کردن تلویزیون؛ روشن‌کردن تلویزیون؛ مرتب‌کردن کتاب در کتابخانه؛ بیرون‌رفتن از کشور به قصد پیوستن به شبکههای عنکبوتی دشمن؛ واردشدن به کشور به قصد نفوذ در ایران به هر نحو؛ بلند حرف‌زدن به شکلی که بخواهد افکار عمومی را تغییر دهد؛ یواش حرف‌زدن به شکلی که بخواهد اسرار دشمن را حفظ کند؛ حرف‌نزدن به قصد القاء این‌که آزادی در اسلام وجود ندارد؛ تلاش برای نشان‌دادن این‌که آزادی در اسلام وجود دارد؛ و کارهایی که یک انسان می‌تواند بکند.

روشها و ابزار براندازی در سی سال گذشته: ۱۳۵۰- سازمان مسلحانه، مسلسل، سیانور / ۱۳۵۸- هر نوع تشکیلات با هر نوع اسلحه غیر از چماق / ۱۳۶۰- مسلسل، سه‌راهی، پلاکارد، اعلامیه، موتورسیکلت / ۱۳۶۵- کتاب، حمل سبیل، خریدن بلیط خارج، با صدای بلند حرف‌زدن / ۱۳۷۰- مخالفت با دولت، انتشار پوستر، ساختن فیلم، پوشیدن پیراهن آستین کوتاه / ۱۳۷۵- طرفداری از دولت، نوشتن، فکرکردن، نداشتن سبیل / ۱۳۸۰- خواندن کتاب، دیدن فیلم، رفتن به اینترنت، برگشتن به کشور / ۱۳۸۵- طرفداری از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، طرفداری از گذشته یا آینده / ۱۳۸۸- طرفداری از همه چیزهایی که قبلا به خاطر مخالفت با آن مردم زندان میرفتند / ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶- طرفداری از دولت (در حال حاضر آتش‌زدن سازمان‌های دولتی یا شعار علیه رهبر هم براندازی محسوب نمیشود) / ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰- هر نوع فعالیت در جهت حفظ نظام براندازی محسوب می‌شود، چون حکومت خودش در حال براندازی خودش است و نباید مزاحم آن شد. و اکنون که کار به اینجا رسید بدان برچسب چیست و چطور می‌زنند یا می‌خورند.

برچسب چه باشد؟ کاغذی که یک طرف آن چسب زده شده و طرف دیگرش عدد یا حروفی نوشته شده است و غالبا برای قیمت‌گذاری از آن استفاده میشود. نوعی اتهام استانداردشده که به دلیل ضیق وقت برای چسباندن به پیشانی مخالفان توسط مسئولان مربوطه و نیروهای خودی مورد استفاده قرار میگیرد. انواع: جاسوس، مزدور، منافق، گروهکی، فتنهگر، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، لیبرال، ماله‌کش، حقوق بشری، طرفدار محیط زیست. و اکنون که دانستی برچسب چه باشد باید بدانی بررس کیست و چگونه تشخیص می‌دهد کدام برچسب برای کی مناسب است.

بررس چه باشد؟ بررس کسی باشد، زنی یا مردی، که کتابهای مردم را میخواند و روابط مشکوک و مسئله‌دار عوامل موجود در کتاب را بیرون آورده و تحت پیگرد قانونی قرار میدهد. یک انسان شریف که برای نظارت بر روابط شخصیتهای داستانهای نوشته‌شده‌ی چاپ‌نشده پول میگیرد. انواع روابط مشکوک: زن و شوهری که هنوز بچه‌دار نشده‌اند؛ افرادی که زخمی می‌شوند و به شهادت نمی‌رسند؛ سایر موارد. حال همین‌طوری و بی‌دلیل باید بدانی پاشاخان چیست و شناسایی او اساسا چه باشد.

 

کدخدای علی‌آباد علیا

انتشارات بیشتر ...