Search

English

پسر ایرانم، یک از هزارانم

توماج صالحی ۸ آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش سراسری مردم ایران دستگیر شد و از آن زمان تا کنون (خرداد ۱۴۰۲) بدون مرخصی و تحت شکنجه‌های شدید و در انفرادی به سر می‌برد.

خالق اثر

شاهرخ حیدری

برچسب‌ها

کاریکاتورهای بیشتر ...